Persondata

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne registrere nødvendige data. Personoplysningerne registreres hos Læsehunde og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Som registreret hos Læsehunde, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: kontakt@laesehunde.dk.